Trollenäs Schakt AB

Transportvägen 27
SE-241 38 Eslöv 

Sverige

Tel: +46 (0)413-575 200

Fax: +46 (0)413-545 078

Mail › info@trollenasschakt.se

Om oss​

Vi är ett gediget entrepenad- och åkeriföretag startat den 1 September 1959.

​Vi erbjuder uthyrning av entreprenadmaskiner samt utför schaktningsarbeten i södra Sverige. Vi utför även Specialtransporter såsom tunga, breda och höga i Sverige och övriga Europa. Vi ombesörjer följebilar samt Vägtransportledare i Sverige. År av erfarenhet borgar för hög kvalitet på de arbete vi utför och de projekt vi åtar oss.​

           Trollenäs Schakt AB, Transportvägen 27,  SE-241 38 Eslöv Tel: +46 (0)413-575 200   E-mail: info@trollena​sschakt.se​