Trollenäs schakt AB

Vår kvalitetspolicy

​Trollenäs Schakt AB skall genom att se till kundens behov och val av produkt bestämma var kvalitetsnivån skall vara. Rätt kvalitet är att leverera en produkt eller tjänst som svarar mot vad kunden förväntar sig.

Härigenom skapas ett långsiktigt förtroende hos våra kunder för Trollenäs Schakt AB som leverantör.

Vår maskin och lastbilspark skall möjliggöra att rätt kvalité kan levereras.

Som ett led i vår ambition att ”göra rätt från början” ingår en löpande anpassning till den tekniska utvecklingen. Alla har ett ansvar för att kunderna får förväntad och avtalad kvalitet på vara eller tjänst. Kvalitetsmålen måste därför vara kända och accepterade, ansvarsfördelningen tydlig och kopplad till kompetens och befogenheter.

Vi skall ha ett kvalitetssystem som möjliggör styrning mot uppställda kvalitetsmål och uppföljning av resultatet. Detta skall inte bli en belastning för företaget utan en tillgång.

Trollenäs Schakt AB - Scania S660, lastväxlare
Trollenäs Schakt AB - Scania S660, lastväxlare

Entreprenadmaskiner, Trailertransporter eller Specialtransporter?

Läs mer om de tjänster vi erbjuder eller kontakta oss om du har några funderingar.