Trollenäs schakt AB

Om företaget

Vi är ett gediget entrepenad- och åkeriföretag startat den 1 September 1959.

​Vi erbjuder uthyrning av entreprenadmaskiner samt utför schaktningsarbeten i södra Sverige. Vi utför även Specialtransporter såsom tunga, breda och höga i Sverige och övriga Europa. Vi ombesörjer följebilar samt Vägtransportledare i Sverige. År av erfarenhet borgar för hög kvalitet på de arbete vi utför och de projekt vi åtar oss.​

Affärsidé

Vår ambition är att med de resurser vi har:

  • kunna tillgodose våra kunders krav på maskinförarnas kvalitet, mångsidighet och precision.
  • kunna tillgodose våra kunders krav på att transporter utföres yrkesmässigt korrekt inom beställd tidsram.
  • kunna erbjuda våra kunder en bred och tillförlitlig maskin/lastbilspark.
  • kunna utveckla företaget samt utbilda vår personal i linje med de ständigt ökande kraven på kvalitet och miljö.
Trollenäs Schakt AB - Volvo FH 16 5-axlig

Entreprenadmaskiner, Trailertransporter eller Specialtransporter?

Läs mer om de tjänster vi erbjuder eller kontakta oss om du har några funderingar.