Trollenäs Schakt AB

Transportvägen 27
SE-241 38 Eslöv 

Sverige

Tel: +46 (0)413-575 200

Fax: +46 (0)413-545 078

Mail › info@trollenasschakt.se

Affärsidé

Vår ambition är att med de resurser vi har:

  • kunna tillgodose våra kunders krav på maskinförarnas kvalitet, mångsidighet och precision.
  • kunna tillgodose våra kunders krav på att transporter utföres yrkesmässigt korrekt inom beställd tidsram.
  • kunna erbjuda våra kunder en bred och tillförlitlig maskin/lastbilspark.
  • kunna utveckla företaget samt utbilda vår personal i linje med de ständigt ökande kraven på kvalitet och miljö.
  •            Trollenäs Schakt AB, Transportvägen 27,  SE-241 38 Eslöv Tel: +46 (0)413-575 200   E-mail: info@trollena​sschakt.se​